Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita - Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sistemul de supraveghere al Palatului Administrativ al Județului Harghita utilizat în prezent, a fost pus în funcțiune în anul 2008 și prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală. Din aceste motive, ținând cont de faptul că instituțiile găzduite în clădire zilnic sunt frecventate de numeroase persoane din exterior, pentru asigurarea siguranței obiectivului împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, precum și pentru protejarea persoanelor din incinta clădirii împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea, se propune înlocuirea sistemului de supraveghere existent cu unul performant, care poate asigura în condiții corespunzătoare securitatea Palatului Administrativ al Județului Harghita.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sistemul de supraveghere al Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita utilizat în prezent, a fost pus în funcțiune în anul 2008 și prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Echipamente adecvate pentru asigurarea securității Palatului Administrativ al Județului Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Creșterea gradului de siguranță al Palatului Administrativ al Județului Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Persoane din incinta Palatului Administrativ al Județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
70.00 mii lei
Denumirea investitiei
Sistem de supraveghere video al Palatului Administrativ al Județului Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu