Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Valea Rece - Hidegségpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Baraţcoş - Barackospatak
Amplasament: 
DJ127A
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127A, pe sectorul km 40+585-59+071 asigură unicul acces al cetățenilor localităților Lunca de Jos, Valea Rece, Barațcoș, Poiana Fagului și Puntea Lupului de la drumul național DN12A pe valea pâraielor Valea Rece și Poiana Fagului. - Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a drumului, reparația, reconstrucția podurilor, podețelor
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 sectorul de drum km 40+585-59+071, în profil mixt rambleu-debleu, a fost avariat puternic de apele pâraielor Poiana Fagului, Barațcoș, Valea Rece, rezultând alunecări de teren, cedări de mal, poduri și podețe avariate și distruse, afuieri fundații poduri, ziduri de sprijin, maluri, modificarea traseului albiei și a talvegului, coborârea cotei talvegului, dislocări importante a corpului fundației drumului
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.Execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, podurilor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din Lunca de Jos, Valea Rece, Poiana Fagului, Barațcoș, Puntea Lupului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
18 870.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
17 459.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071 inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea a lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 158710.40 17459.00 0.00 0.00 141251.40
Durata
Durata estimată (luni): 
60 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da