Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Crearea site-ului web al instituţiei în trei limbi (română,maghiară,engleză)ocuparea nume domain,ocuparea găzduire web, proiectare şi realizare design,galerie plugin pentru vizualizarea operelor de arte digitalizate şi filtru pentru selectare între opere in funcţie de nume,anul realizării,tehnica folosită. Crearea linkului : Media de socializare
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Pţa Both Ferenc nr. 550 ,Lăzarea
Amplasament: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea nu dispune de o pagină web.Pentru a ajuta comunicarea cu mediul virtual şi pentru a contribui la cunoaşterea căt mai bună a operelor de artă şi activităţilor culturale este nevoie de crearea acestei pagină.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu dispunem de o pagină web.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pagina web va fi utilizata zilnic de catre cei interesati.
Obiectivele proiectului: 
Crearea site-ului web al instituţiei în trei limbi (română,maghiară,engleză)ocuparea nume domain,ocuparea găzduire web, proiectare şi realizare design,galerie plugin pentru vizualizarea operelor de arte digitalizate şi filtru pentru selectare între opere in funcţie de nume,anul realizării,tehnica folosită. Crearea linkului : Media de socializare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Centrul Cultural si de Arte - Lazarea precum si toti utilizatorii paginii web, persoane fizice, institutii, etc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Crearea site-ului web al Centrului Cultural si de Arte Lăzarea 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu