Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT )

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT )
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Remetea - Gyergyóremete
Amplasament: 
DJ153D,km1+000 - 4+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea de viabilitate a drumului propus, total necorespunzătoare, cu denivelări permanente ale suprafeței carosabile, cu noroi și aluviuni pe timp cu precipitații sau praf pe timp secetos, este necesară reabilitarea sectorului de drum, și pentru aducerea drumului la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului judeţean este necesar elaborarea unui Proiect Tehnic (Expertiza tehnică, Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, Proiectul tehnic, Detalii de execuţie şi Documentaţie tehnică necesară atribuirii contractului de lucrări, în vederea demarării procedurii de atribuire) pentru sectorul km 1+000 – 4+500
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectorul 1+000-4+500, se poate caracteriza cu o îmbrăcăminte de pavaj din piatră cubică pe aproximativ 900 m cu o stare degradată, 300 m pietriș iar restul sectorului ca fiind cu suprafață de pământ, cu degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei de evacuare a apelor meteorice și a capacității portante reduse a straturilor. Scurgerea apelor pluviale de pe platforma drumului nu este asigurată, șanțurile lipsind, sau fiind colmatate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie..
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr.18 /16921 / 21.07.2017
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zonele Remetea și Subcetate respectiv locuitorii acestor localități.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
50.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
50.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ153D,km1+000 - 4+500 ( elaborare DALI +PT ) 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu