REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Oţeni - Ocfalva
Sânpaul - Homoródszentpál
Ocland - Oklánd
Ulieș - Kányád
Amplasament: 
Drumurile județene: DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumurile județene de reabilitat au o lungime totală de 49,229 km, având îmbrăcăminte de tip asfalt beton și unele sectoare de drum pietruit. Starea tehnică a drumului este necorespunzătoară
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Suprafeța de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), elementele de siguranța circulației sunt insuficiente. Podurile și podețele sunt în stare degradată și colmatate, șanțurile lipsesc sausunt colmatate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație
Obiectivele proiectului: 
Elaborare Proiectului tehnic este necesară pentru a obține finanțarea prin POR 2014-2020, axa prioritară 6.1, pe baza cererii de finanțare nr.115755
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Localitățile: Ocland, Sânpaul, Ulieș, Daia, Orășeni, Petreni, Oțeni, Nicolești, Ulieș, Petecu, precum legături cu județele Covasna și Brașov
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 590.77 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 590.77 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000 121222.00 2590.77 0.00 0.00 118631.23
Durata
Durata estimată (luni): 
60 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da