Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism și educație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Vila nr. 25
Amplasament: 
Băile Homorod
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente și expertizarea tehnică a imobilelor situate în localitatea Băile Homorod, aflate în proprietatea judeţului Harghita. Expertiza tehnică printre altele recomandă îmbunătățirea rezistenței, a stabilității și a durabilității construcției, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Deficiența constatată la Vila nr. 25 este : structură de rezistență afectată
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prognoza pe termen lung ca urmare a implementării investiției este dezvoltarea turismului .
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Conform alin. (4) art. 3 al Hotărârii Guvernului nr. 54 / 2012 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Harghita în domeniul public al judeţului Harghita şi în administrarea Consiliului Judeţean Harghita „Consiliul Judeţean Harghita are obligaţia de a moderniza şi de a întreţine imobilele preluate în administrare şi de a respecta standardele de calitate privind organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice acestora”.
Obiectivele proiectului: 
Organizare de tabere pentru copii şi tineret în diferite teme cum ar fi protecţia mediului, în diferite programe cum ar fi programe de sport, programe de folclor, instruire dans popular, coruri, sculptură, etc. ; Îmbunătățirea infrastructurii turistice; Formarea unei imagini turistice diferenţiate şi atractive, pentru localitate ; Dezvoltarea ecoturismului şi a turismului activ, locaţii, programe, ghizi, atracţii naturale ;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Tineret
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
57.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
57.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de reabilitare și reamenajare a Vilei nr. 25 în localitatea Băile Homorod (DALI) 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu