Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de Transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Amplasament: 
DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
266 /2013
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5 350.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Buget de Stat și Buget Local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5 350.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775 10720.53 5350.00 0.00 0.00 5370.53
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da