Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de Transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Amplasament: 
DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
266 /2013
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Buget de Stat și Buget Local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5 350.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare sistem rutier pe DJ131A,Comănești-Mărtiniș, km 10+150 - 16+775
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da