Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Valea Rece - Hidegségpataka
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Adresa: 
DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149
Amplasament: 
DJ127A km
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 316/2016, Contract nr 7/15017/08.07.2016
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
250.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu