Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Valea Rece - Hidegségpataka
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Adresa: 
DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149
Amplasament: 
DJ127A km
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 316/2016, Contract nr 7/15017/08.07.2016
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
250.00 mii lei
Denumirea investitiei
Înlăturarea efectelor calamităților naturale la podurile de DJ127A, km 48+910, km 50+316 și 51+149
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu