,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László nr. 2
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării cerinței fundamentale stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții referitoare la rezistența mecanică și stabilitate, și pentru realizarea mai multor săli de operație a fost elaborat de SC Danina Star SRL Brașov proiectul nr. 5607/2010 privind Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, iar după aprobarea și autorizarea lucrărilor, pentru realizarea obiectivului a fost încheiat, cu SC Fundamenta SRL, Contractul de lucrări nr. 9173/2012.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
După începerea execuției lucrărilor au fost constatate mai multe deficiențe de execuție la construcția existentă, care au determinat unele modificări ale proiectului inițial privind acoperișul, tubulatura de ventilare-climatizare sau de instalații de apă/canalizare/încălzire/ electrice,etc lucrările nu a fost finalizate. De la data elaborării proiectului nr. 5607/2010 au intervenit mai multe modificări legislative, atât în domeniul normativelor de proiectare I5/2011 privind instalațiile de ventilare și climă, I7/2011 privind instalațiile electrice, C107/2016 privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al clădirilor, MC 001/6-2013 privind parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor, P118-3/2015 privind instalațiile de detectare avertizare, semnalizare incendiu, etc. cât și în domeniul reglementărilor privind obținerea autorizației sanitare de funcționare (Ordin 1096/2016 de modificare a O 914/2006).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Servicii medicale publice de calitate pentru populația din județul Harghita
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Pentru asigurarea unor servicii publice de calitate din domeniul de sănătății este necesar și oportun punerea în siguranță a fondului construit prin asigurarea cerințelor fundamentale prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, continuarea și finalizarea proiectului aflat în curs de implementare cu actualizarea proiectului inițial, cu adaptarea soluțiilor la cerințele determinate de modificările legislative și cu stabilirea tuturor cantităților de lucrări și de echipamente necesare punerii în funcțiune a obiectivului și asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților medicale stabilite de Ordin nr. 914/2006 privind autorizația sanitară de funcționare a unităților spitalicești și de prescripțiile NP 015/1997.
Obiectivele proiectului: 
Finalizarea consolidării și reamenajării clădirii pentru asigurarea cerințelor de punere în funcțiune și avizare în vederea asigurării unor servicii publice medicale de calitate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populația din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
14 252.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 500.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
,,Reamenajarea etajului 2 şi extinderea prin supraetajare a corpului C al clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc” – continuarea lucrărilor necesare finalizării proiectului 14252.00 2500.00 0.00 0.00 11752.00
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu