Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Amplasament: 
DJ123F, km 1+348 - 3+093
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră pietruită pe o lungime de 1745 m, cu degradări dominante în denivelări și gropi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pe acest drum există un singur pod care prezintă deteriori majore,în mai multe sectoare nu sunt șanțuri.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie..
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drum
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zonele de țintă sunt localitățile Ciba și Ciceu. Grupurile de țintă sunt locuitorii din aceste zone , respectiv proprietarii caselor de vacanță din zonă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 730.54 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 730.54 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 1730.54 1730.54 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu