Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Amplasament: 
DJ123F, km 1+348 - 3+093
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră pietruită pe o lungime de 1745 m, cu degradări dominante în denivelări și gropi.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pe acest drum există un singur pod care prezintă deteriori majore,în mai multe sectoare nu sunt șanțuri.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie..
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drum
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zonele de țintă sunt localitățile Ciba și Ciceu. Grupurile de țintă sunt locuitorii din aceste zone , respectiv proprietarii caselor de vacanță din zonă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 730.54 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu