Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lueta - Lövéte
Amplasament: 
DJ132 km 38+450
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 22/2017, Contract nr 9/14397/22.06.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
353.20 mii lei
Denumirea investitiei
Lucrări necesare eliminării efectelor ploilor abundente care au afectat pe DJ132, la km 38+450 zidul de sprijin din gabioane
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu