Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Amplasament: 
DJ123F, km 3+920
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
58 / 2014
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2.75 mii lei
Denumirea investitiei
Proiectare pod pe DJ123F peste râul Olt,Ciba - Ciceu (asistență tehnică din partea proiectantului)
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu