Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr.5, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita, în calitate de administrator al drumurilor județene din județul Harghita are obligația de a asigura condiții optime de transport pe drumurile județene intervenind de fiecare dată pentru remedierea tuturor defecțiunilor ce pot apărea sau pentru înlăturarea obstacolelor provenite din calamități naturale sau accidentale si restabilirea circulației. Având in vedere multiplele greutăți întâlnite cu ocazia rezolvării unor situații de urgență pe drumurile județene, s-a propus organizarea unei echipe de intervenții rapide, dotată cu mijloace tehnice adecvate. Pentru desfășurarea în buna condiții a acestei activități este nevoie de dotarea acestei echipe cu un utilaj burghiu pentru săpat gropi vertical. Acesta este un utilaj cu prindere in trei puncte atașabil pe tractor și acționat prin cardan de la priza de putere a tractorului, cu ajutorul căruia, se pot săpa ușor, practic și eficient gropi pentru indicatoare rutiere, stabilizatori de sol
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În dotarea Consiliului Județean Harghita nu este un asemenea echipament, cu ajutorul căruia, se poate săpa ușor, practic și eficient gropi, indicatoare rutiere, stabilizatori de sol
Prognoze pe termen mediu și lung: 
îmbunătățirea condițiilor de trafic, creşterea siguranței în traficul rutier
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Achiziția unui astfel de utilaj va asigura echipei de lucru o intervenție în cel mai scurt timp posibil pentru înlăturarea defecțiunilor apărute.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal al investiției este, îmbunătățirea condițiilor de trafic, creşterea siguranței în traficul rutier
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Teritoriul administrativ al județului Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea unui echipament: burghiu de săpat pentru tractoare, necesar pentru intervenția rapidă pe drumurile județene din județul Harghita 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu