Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Amplasament: 
DJ 134/A KM 5+700 – 7+000
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. Privind asocierea: 207/2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
395.45 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
9.11 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 134/A KM 5+700 – 7+000 2109.11 9.11 0.00 0.00 2100.00
Durata
Durata estimată (luni): 
16 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da