Amenajare trotuare in comuna Zetea

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Amenajare trotuare in comuna Zetea
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Zetea - Zetelaka
Adresa: 
sat Zetea
Amplasament: 
intravilanul sat Zetea, langa DJ 138, partea stanga
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu UAT comuna Zetea
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 201/2016, Contract 21/28776/27.12.2016
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
377.00 mii lei
Denumirea investitiei
Amenajare trotuare in comuna Zetea
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu