Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism - Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Zona Munții Harghitei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condiților de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui plan nu se pot efectua dezvotări de infrastructură turistică în zonă.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea cadrului legal pentru dezvoltarea turismului în zona Munții Harghitei
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 7922/20.04.2012
Obiectivele proiectului: 
Elaborare și aprobare PUZ
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Munții Harghitei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
17.99 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.99 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita 17.99 17.99 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu