Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism - Mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Zona Munții Harghitei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Elaborarea planului urbanistic zonal este necesară pentru stabilirea clară a condiților de dezvoltare a zonei din punct de vedere turistic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui plan nu se pot efectua dezvotări de infrastructură turistică în zonă.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea cadrului legal pentru dezvoltarea turismului în zona Munții Harghitei
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract nr 7922/20.04.2012
Obiectivele proiectului: 
Elaborare și aprobare PUZ
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Munții Harghitei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
17.99 mii lei
Denumirea investitiei
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Munții Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu