Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Delniţa - Csíkdelne
Şoimeni - Csíkcsomortán
Amplasament: 
DJ123E
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Locuitorii din Șoimeni,Păuleni Ciuc, Delnița
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 89/2017, contract nr 17/16514/17.07.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Alte surse
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 000.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu