Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Delniţa - Csíkdelne
Şoimeni - Csíkcsomortán
Amplasament: 
DJ123E
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Locuitorii din Șoimeni,Păuleni Ciuc, Delnița
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 89/2017, contract nr 17/16514/17.07.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3 500.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Alte surse
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 000.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare sistem rutier pe DJ 123E, Miercurea Ciuc – Păuleni DN 12A, km 2+200 – 7+500, pe sectorul km 3+032- 7+500 3500.00 2000.00 0.00 0.00 1500.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu