Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Amplasament: 
DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Straturile sistemelui rutier s-au deteriorat și s-au deformat, datorită epuizării rezistențelor și capacității portante a structurii rutiere. Deformațiile, făgașele, burdușirile, tasările, creşterea traficului au condus la fisurarea, ruperea și formarea gropilor în dalele de beton și accentuarea degradărilor astfel încât caracteristicile tehnice de exploatare nu mai corespund normelor tehnice în vigoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Degradările semnalate au tendinţe de extindere şi implicit conduc la periclitarea siguranţei circulaţiei şi a confortului participanţilor la trafic. Având în vedere starea actuală a carosabilului si a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de reabilitare, în vederea eliminării defecțiunilor si aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța si confortul circulației.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigură unicul acces al cetățenilor precum și al turiștilor spre localitatea-stațiune Harghita-Băi.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 451.43 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 138A, sectorul km 0+000-5+250
Durata
Durata estimată (luni): 
7 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da