Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Merești - Homoródalmás
Amplasament: 
De la intersecția DJ 131A la Mărtiniș prin Merești, până la intersecția DJ 132.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
97/2014
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Suma aprobată pt anul în curs: 
7 660.00 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare drum județean DJ 132A Mărtiniș- Merești, km 0+000 – 6+135
Durata
Durata estimată (luni): 
9 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu