Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sub Cetate - Zeteváralja
Amplasament: 
DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea actuală a carosabilului si a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de reabilitare, în vederea eliminării defecțiunilor si aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța si confortul circulației.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul judetean pe acest sector de drum este cu structura rigida din dale de beton, aflate intr-o stare avansata de degradare, prezentând fisuri, ruperi, denivelări și gropi de dimensiuni mari. Degradările semnalate au tendințe de extindere și implicit conduc la periclitatea siguranței circulației si a confortului participanților la trafic. Sectorul de drum fiind intens circulat, condițiile actuale duc la favorizarea accidentelor rutiere din cauza diferenței structurii rutiere.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigură acces al cetățenilor localităților Șicasău, Liban, Poiana Târnavei, Suseni și se intersectează cu DJ 126 la km 52+745
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 001.33 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 001.33 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930 3335.54 2001.33 0.00 0.00 1334.21
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da