Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sub Cetate - Zeteváralja
Amplasament: 
DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Având în vedere starea actuală a carosabilului si a degradărilor evolutive datorate solicitărilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesară executarea lucrărilor de reabilitare, în vederea eliminării defecțiunilor si aducerii străzilor la o stare normală de exploatare care să asigure siguranța si confortul circulației.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul judetean pe acest sector de drum este cu structura rigida din dale de beton, aflate intr-o stare avansata de degradare, prezentând fisuri, ruperi, denivelări și gropi de dimensiuni mari. Degradările semnalate au tendințe de extindere și implicit conduc la periclitatea siguranței circulației si a confortului participanților la trafic. Sectorul de drum fiind intens circulat, condițiile actuale duc la favorizarea accidentelor rutiere din cauza diferenței structurii rutiere.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigură acces al cetățenilor localităților Șicasău, Liban, Poiana Târnavei, Suseni și se intersectează cu DJ 126 la km 52+745
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 001.33 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare DJ 138, sectorul km 17+427-19+930
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da