Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Firtănuş - Firtosmartonos
Turdeni - Tordátfalva
Cobăteşti - Kobátfalva
Tărceşti - Tarcsafalva
Adresa: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Amplasament: 
DJ135, sectorul de drum km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C)
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru lucrările de execuție aferente reabilitării sistemului rutier DJ 135 între km 63+100 – 74+210 este în curs încheierea unui contract. Conform avizului nr. 2817/2017 eliberată de către SC SNGN ROMGAZ SA, drumul județean 135 ce urmează să fie reabilitat este subtraversat la patru – cinci poziții (km 67+519 - 67+536, km 68+819, km 72+265 și la apropierea poziției km 72+514) de o conductă de gaze naturale.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru implementarea proiectului, respectiv pentru executarea lucrărilor de execuție în bune condiții este necesară obținerea avizului de la SC SNGN Romgaz SA, implicit protejarea conductelor de gaz din zona drumului de proiectat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În același timp cu realizarea acestui obiectiv de investiție, Consiliul Județean Harghita dorește efectuarea lucrărilor de reabilitare prin finanțarea aprobată de către MDAPFE din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală .
Obiectivele proiectului: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale. Asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satelor din împrejurimi, ale satelor Firtănuș, Turdeni, Tărcești și Cobătești.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
806.45 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.45 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Reabilitare sistem rutier pe DJ135, km 63+100-74+210, de la DJ136B până la Cobătești (DN13C), jud. harghita (proiectare și execuție)” 806.45 6.45 0.00 0.00 800.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu