Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Valea Rece - Hidegségpataka
Puntea Lupului - Farkaspalló
Poiana Fagului - Bükkhavaspataka
Amplasament: 
DJ127A, limita de judet NȚ/HR_DN12A
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean DJ 127A, pe sectorul km 40+585-59+071 asigură unicul acces al cetățenilor localităților Lunca de Jos, Valea Rece, Barațcoș, Poiana Fagului și Puntea Lupului de la drumul național DN12A pe valea pâraielor Valea Rece și Poiana Fagulu.Poiectarea lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a drumului, reparația, reconstrucția podurilor, podețelor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 sectorul de drum km 40+585-59+071, în profil mixt rambleu-debleu, a fost avariat puternic de apele pâraielor Poiana Fagului, Barațcoș, Valea Rece, rezultând alunecări de teren, cedări de mal, poduri și podețe avariate și distruse, afuieri fundații poduri, ziduri de sprijin, maluri, modificarea traseului albiei și a talvegului, coborârea cotei talvegului cu aproximativ 1 m, dislocări importante a corpului fundației drumului, etc.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului. reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localităților Valea Rece, Poiana Fagului, Puntea Lupului, Lunca de Jos
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
160.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
160.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 127A, km 40+585-59+071, inclusiv reparația/reconstrucția/refacerea lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016 (elaborare DALI+PT) 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
10 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu