Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Amplasament: 
DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din material pietros și pământ. În decursul anilor, pe sectoare, în funcție de starea îmbrăcăminții, au fost executate diverse tipuri de lucrări de întreținere.Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă, fiind închis circulației publice pe sectorul 45+400-49+400.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă, fiind închis circulației publice pe sectorul 45+400-49+400.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigură unicul acces al cetățenilor localităților Cușmed și Șiclod cu comuna Atid, implicit legătura cu județul Mureș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
634.90 mii lei
Denumirea investitiei
Modernizare sistem sutier pe DJ135, limita jud. Mureș-Atid, km 45+400-57+500
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da