Elevator auto

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elevator auto
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate - transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Depozit / Garaj Spitalul Veche
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul Transport
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită achiziției elevatorului auto sistemele de rulare, direcția, transmisia autoturismelor Spitalului Județean de Urgență ar putea fi verificate și reparate. Ușurează schimbul de ulei, ne dă posibilitatea de a aplica soluții de anticoroziune. Face posibilă schimbarea roților.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este foarte grea repararea direcției, transmisiei și a sistemului de frânare ale autovehiculelor instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Repararea autoturismelor instituției
Obiectivele proiectului: 
Repararea autoturismelor instituției
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigurarea serviciului de transport
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
10.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Elevator auto 10.20 0.00 10.20 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu