Elevator auto

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elevator auto
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate - transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Depozit / Garaj Spitalul Veche
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul Transport
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Datorită achiziției elevatorului auto sistemele de rulare, direcția, transmisia autoturismelor Spitalului Județean de Urgență ar putea fi verificate și reparate. Ușurează schimbul de ulei, ne dă posibilitatea de a aplica soluții de anticoroziune. Face posibilă schimbarea roților.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este foarte grea repararea direcției, transmisiei și a sistemului de frânare ale autovehiculelor instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Repararea autoturismelor instituției
Obiectivele proiectului: 
Repararea autoturismelor instituției
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigurarea serviciului de transport
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
10.20 mii lei
Denumirea investitiei
Elevator auto
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu