Compresor aer profesional

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Compresor aer profesional
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate - transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Depozit/garaj de la spitalul veche
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul Transport
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Echipamentul este necesar pentru folosirea sculelor pneumatice, vopsire, umflare, chituire, presare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sculele de mână pneumatice nu pot fi folosite, nu este posibilă vopsirea pieselor cu rugina.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Repararea autoturismelor instituției
Obiectivele proiectului: 
Repararea autoturismelor instituției
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigurarea serviciului de transport al diferitelor materiale
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
4.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
4.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Compresor aer profesional 4.20 0.00 4.20 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu