Realizarea documentatiei de specialitate in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre nr.4 (cladire ORL)

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Realizarea documentatiei de specialitate in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre nr.4 (cladire ORL)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea ORL
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spital - Secția ORL, Balneofizioterapie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In conformitate cu OMAI 163/2007 art. 50, lit)b, art. 71 alin. (2) lit b, Omai 146/2013 art.122 alin. (1), Normativul P 118/3-2015 art.3.3.1 alin. (1) lit. (c). Spatiile din unitatile sanitare se doteaza cu sisteme de detectare si semnalizarein caz de incendiu, din acest motiv va rugam sa aprobati proiectarea si executarea sistemelor de detectare si semnalizare a incendiilor in cladiriile spitalului. Aceste sistem este necesar si pentru a obtine autorizatie noua de securitate la incendiu.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata numai la sectia noi nascuti avem montat si functional sistem de detectare si semnalizare a incendiilor .
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sistemul de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor este o instalație cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
Obiectivele proiectului: 
Sistemul de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor este o instalație cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal angajat, Pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
68.00 mii lei
Denumirea investitiei
Realizarea documentatiei de specialitate in vederea obtinerii avizului de securitate la incendiu, pentru clădirea spitalului situată pe str. Szász Endre nr.4 (cladire ORL)
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu