Targă transport pacient

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Targă transport pacient
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea centrală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Ortopedie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Momentan transportul și poziționarea pacienților se face prin forță manuală, ridicând și coborând pacienții imobilizați sau anesteziați necooperanți de la un nivel la altul prin forță manuală.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectia de Ortopedie Traumatologie dispune de două tărgi pentru pacienți, simple, ce nu permit reglajul pe înălțime
Prognoze pe termen mediu și lung: 
O targa reglabila in inaltime a -r facilita transportul și poziționarea bolnavilor de pe targă pe masă de operație sau de pe targă pe masa RTg, eliminând riscul de accidente prin scăparea, caderea bolnaviilor
Obiectivele proiectului: 
O targa reglabila in inaltime a -r facilita transportul și poziționarea bolnavilor de pe targă pe masă de operație sau de pe targă pe masa RTg, eliminând riscul de accidente prin scăparea, caderea bolnaviilor
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
49.00 mii lei
Denumirea investitiei
Targă transport pacient
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu