Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Ortopedie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Mentionam ca sistemul de alezoare este foarte vechi, este operabil numai cu un cablu cu fiabilitate incertă - nefiind compatibil cu motoarele noi achiziționate
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Blocul operator Ortopedie Traumatologie posedă de un set de alezoare care au fost achiziționate de peste 12 ani, prezentănd o stare de uzură avansată. Acest sistem este operabil numai printr-un motor cablu vechi -existând un singur cablu funcțional, care poate ceda în orice moment și nu se mai fabrică de câțva ani.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În lipsa investiției vor fi deficiențe de acordare a serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Cu un sistem modern am putea efectua corect si fără complicații mecanice osteosinteza centromedulară pe oase mari, sistemul trebuie sa fie compatibil cu aparatura existenta, pentru a evita aspecte grave de complicații sau malpraxis ce s-ar produce în lipsă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
18.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
18.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu