Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Ortopedie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Mentionam ca sistemul de alezoare este foarte vechi, este operabil numai cu un cablu cu fiabilitate incertă - nefiind compatibil cu motoarele noi achiziționate
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Blocul operator Ortopedie Traumatologie posedă de un set de alezoare care au fost achiziționate de peste 12 ani, prezentănd o stare de uzură avansată. Acest sistem este operabil numai printr-un motor cablu vechi -existând un singur cablu funcțional, care poate ceda în orice moment și nu se mai fabrică de câțva ani.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
În lipsa investiției vor fi deficiențe de acordare a serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Cu un sistem modern am putea efectua corect si fără complicații mecanice osteosinteza centromedulară pe oase mari, sistemul trebuie sa fie compatibil cu aparatura existenta, pentru a evita aspecte grave de complicații sau malpraxis ce s-ar produce în lipsă.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personal medical, pacienți
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
18.00 mii lei
Denumirea investitiei
Sistem de instrumente pentru alezaj centromedular
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu