Trusă bronhoscopie

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Trusă bronhoscopie
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Clădirea ORL
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția ORL
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In prezent in dotarea blocului operator nu exista instrument necesar eliminarii/scoaterii corpurilor straine din caile respiratorii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In lipsa acestei truse exista risc major de malpraxis iar procedura de scoatere a corpului străin este îngreunată.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Este necesar pentru crearea condițiilor minime necesare tratării urgențelor cauzate de corp străin.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor necesare actului medical.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
pacienți, medici
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
80.00 mii lei
Denumirea investitiei
Trusă bronhoscopie
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu