Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA.

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA.
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Exploatare ascensor.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Piata Libertatii nr. 5
Amplasament: 
CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ A CONSILIULUI JUDEȚEAN HARGHITA
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Asigurarea funcționării corespunzătoare în siguranță a ascensorului nou.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Intervenții insemnate de la data punerii în funcțiune cauzate de variații de tensiune în rețea.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Scăderea numărul de intervenții, reducerea costurilor de mentenanță.
Obiectivele proiectului: 
Ascensor de persoane.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul propriu al aparatului Consiliului Județean Harghita și terțe persoane.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
14.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
14.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționare de stabilizator tensiune trifazic UPS 10 KVA. 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu