Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Amplasament: 
DJ123F sectorul km 1+348 - 3+093
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Starea tehnică nu este corespunzătoare cerințelor actuale de circulație.Cu ajutorul acestui drum se poate micșora traficul greu din Miercurea Ciuc, totodată contribuie la dezvoltarea economică a zonei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Primele 200 de metrii de drum sunt asfaltate , prezintă suprafețe mozaicate,gropi.Restul tronsonului nu este asfaltat, prezintă scurgeri de apă peste suprafața de circulație. Sunt zone unde nu sunt șanțuri, iar în rest nu există podețe de scurgere a apelor pluviale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Zona deservită de acest drum prezintă o tendiță majoră de dezvoltare din punct de vedere agricolă și turistică
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract nr. 8/13991/2017
Obiectivele proiectului: 
Refacerea podețelor existente, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale în sona drumului în scopul restabilirii condițiilor de siguranță a circulației, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulației publice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Ciba respectiv Ciceu, transportatorii din zonă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.90 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare)
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu