Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Amplasament: 
DJ123F sectorul km 1+348 - 3+093
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Starea tehnică nu este corespunzătoare cerințelor actuale de circulație.Cu ajutorul acestui drum se poate micșora traficul greu din Miercurea Ciuc, totodată contribuie la dezvoltarea economică a zonei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Primele 200 de metrii de drum sunt asfaltate , prezintă suprafețe mozaicate,gropi.Restul tronsonului nu este asfaltat, prezintă scurgeri de apă peste suprafața de circulație. Sunt zone unde nu sunt șanțuri, iar în rest nu există podețe de scurgere a apelor pluviale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Zona deservită de acest drum prezintă o tendiță majoră de dezvoltare din punct de vedere agricolă și turistică
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
contract nr. 8/13991/2017
Obiectivele proiectului: 
Refacerea podețelor existente, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale în sona drumului în scopul restabilirii condițiilor de siguranță a circulației, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulației publice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din localitățile Ciba respectiv Ciceu, transportatorii din zonă.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
28.90 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
28.90 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ123F, km 1+348 - 3+093 (proiectare) 28.90 28.90 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu