Spirometru

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Spirometru
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea prinicpală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Medicină internă
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Secția Medicina interna nu dispune de spirometru, singurul aparat fiind în dotarea cabinetului ambulator. Acest aparat este utilizat ca o metodă neinvazivă şi foarte precisă de apreciere a funcţiei pulmonare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestui aparat nu pot fi monitorizate bolile plămânului cum ar fi astmul, bronşita cronică, emfizemul, fibroza pulmonară și nu pot fi monitorizate și evaluate eficiența medicamentului adminsitrat.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor de analiză în cadrul secției.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de analiză în cadrul secției.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, medici
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.00 mii lei
Denumirea investitiei
Spirometru
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu