„Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Firtănuş - Firtosmartonos
Amplasament: 
Pe traseul drumului județean 135, între pasul Pesentea și intersecția spre Firtănuș.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul studiat a drumului se află pe valea pârâului Chebedeu, care în urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin spălarea malului care a dus la surparea terasamentului, distrugerea drumului pe cca 30 m și colmatarea șanțului și a podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.. obiectiv
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
29/19132/22.08.2017
Obiectivele proiectului: 
Realizarea terasamentului, pe cca 30 m, șanțului și a podețelor tubulare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunei Atid, Firtănuș.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
40.00 mii lei
Denumirea investitiei
„Decolmatare, refacerea terasamentului și a DJ 135 (asfaltat) pe 30 ml, precum și repararea podețelor 62+150, 62+200, 62+660 km” (elaborare DALI+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu