Electrocauter cu plasma argon

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Electrocauter cu plasma argon
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clădirea principală a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Secția Gastroenterologie
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În prezent nu există în cadrul spitalului posibilitate de tratare prin electrocauter a hemoragiilor digestive cu risc vital major.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Imposibilitatea tratarii hemoragiilor digestive complexe cu risc vital major
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Diversificarea serviciilor asigurate de spital, reducerea cheltuielilor de tratament al acestei afecțiuni.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea posibilității de tratare a hemoragiei digestive complexe prin cauterizare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
143.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
143.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Electrocauter cu plasma argon 143.00 0.00 143.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu