"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Eghersec - Egerszék
Sânmartin - Csíkszentmárton
Valea Uzului - Úzvölgye
Amplasament: 
Din Sânmartin, de la sfârșitul asffaltului, prin Cinod până la intersecția spre Eghersec - DC 1.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Refacere DJ 123 pe aproximativ 0,04 km, cuprinse între km 7+500-8+800, Reparaţii podețe pe DJ 123 – 4 buc, la km 11+160, 15+670, 16+840, 17+200
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
7/13989/19.06.2017
Obiectivele proiectului: 
Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, să se utilizeze la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Sânmartin-Ciucsângeorgiu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
115.00 mii lei
Denumirea investitiei
"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu