"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Eghersec - Egerszék
Sânmartin - Csíkszentmárton
Valea Uzului - Úzvölgye
Amplasament: 
Din Sânmartin, de la sfârșitul asffaltului, prin Cinod până la intersecția spre Eghersec - DC 1.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În urma ploilor abundente din perioada mai – iunie 2016 sectorul de drum km 7+500-8+800, a fost avariat puternic de apele pârâului Uz, rezultând prăbușirea asfaltului pe drumul județean 123, pe un sens de mers, respectiv avarierea a patru podețelor tubulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Refacere DJ 123 pe aproximativ 0,04 km, cuprinse între km 7+500-8+800, Reparaţii podețe pe DJ 123 – 4 buc, la km 11+160, 15+670, 16+840, 17+200
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
7/13989/19.06.2017
Obiectivele proiectului: 
Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, să se utilizeze la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona Sânmartin-Ciucsângeorgiu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
115.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
115.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
"Reabilitare DJ 123, km 7+000-21+500“ (inclusiv reparația/refacerea a drumului/lucrărilor de artă afectate de inundațiile din perioada 30 mai – 3 iunie 2016) - elaborare DALI+PT 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu