Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Suseni - Gyergyóújfalu
Chileni - Gyergyókilyénfalva
Valea Strâmbă - Gyergyótekerőpatak
Adresa: 
Comuna Suseni, satele Suseni, Chileni si Valea Stramba
Amplasament: 
intravilanul comunei Suseni, satele Suseni, Chileni si Valea Stramba, langa DJ 138
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociare cu UAT comuna Suseni
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Comunitatea este preocupată de creştera calităţii şi a condiţiilor de viaţă în zona rurală prin renovarea şi imbunătăţirea infrastructurii şi concomitent imaginea de ansamblu în spaţiul rural. Pentru aceasta comuna Suseni a depus/predat SF aferent investitiei la CJH spre aprobare, care este in curs. Acest SF este aprobat de CL al comunei Suseni, prin Hotararea nr. 60/31.08.2017
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Inexistenta trotuarului
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea conditiilor corespunzatoare pentru circulatia rutiera si pietonala, dezvoltarea infrastructurii
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Program Construire trotuare pe langa drumurile judetene din localitatile judetului Harghita-perioada 2016-2020
Obiectivele proiectului: 
Realizarea, renovarea şi imbunătăţirea infrastructurii şi concomitent imaginea de ansamblu în spaţiul rural. Imbunatatirea conditiilor de circulatie pietonala si rutiera, ridicarea sigurantei in circulatie, respectiv diminuarea pericolelor de accidente de circulatie
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii satului/comunei, respectiv participantii la circulatia rutiera
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 400.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 400.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Construire trotuare in comuna Suseni, judetul Harghita 1400.00 1400.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu