Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.)

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.)
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45, județul Harghita
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Depozitul de hârtie situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45, județul Harghita și aflat în vecinătatea Sediului Direcției Județene de Evidență a Persoanelor, este o construcţie cu un singur nivel respectiv parter, cu fundaţie din beton, iar structura este în cadre din stâlpi şi grinzi de beton. Pereţii de închidere sunt din zidărie, tencuiţi la interior şi exterior. Sc = 87 mp construit pe un Teren intravilan S = 427 mp. Terenul pe care se află Depozitul de hârtie are o lățime aproximativă de 6-7 m și o lungime aproximativă de 61-71 m cu intrare directă de pe strada Leliceni. Pe de altă parte Consiliul Județean Harghita nu deține o arhivă decentă și corespunzătoare din punct de vedere al cerințelor legislației în vigoare. Arhiva temporară care este amplasată în Palatul administrativ al Consiliului Județean Harghita a fost expertizată în anul 2016 Potrivit acestei expertize amplasarea arhivei pe un planșeu existent de beton armat depășește capacitatea de rezistență a planșeului. În plus rezultă și depășirea încărcărilor de proiectare inițiale pentru elementele de structură prin care planșeele transmit încărcările la teren (grinzi, stâlpi, pereți, fundații). De asemenea, conform condițiilor din normativul de mai sus, rezultă implicații privind asigurarea structurii la acțiunea sarcinilor dinamice rezultate în timpul acțiunii seismice și a protecției clădirii la incendiu. Adică în prezent încărcarea pe placa de beton armat pe care se află arhiva este mult mai mare decât încărcarea maximă admisă, care nu corespunde nici normativelor și poate crea probleme mari în cazul unui cutremur sau unui incendiu. Pentru rezolvarea problemei expertul a recomandat următoarele soluții: Varianta 1 Asigurarea construcției existente în această situație, prin masuri menite să mărească: - capacitatea de rezistență și stabilitatea elementelor structurale și a ansamblului clădirii; - protecția la incendiu a imobilului, ceea ce presupune: - consolidări multiple pentru sporirea capacitații portante a unor elemente structurale în anumite zone (placă, grinzi, stâlpi, pereți, fundații) și punerea acestor zone in acord cu modul de lucru al ansamblului imobilului, sau - realizarea unui sistem structural local, cu elemente de rezistență noi, care să conducă încărcările suplimentare la nivelul terenului; - realizarea unor instalații speciale (instalații electrice, de gaze, instalații automate de stingere a incendiului, etc.) suplimentare sau în locul celor existente, etc. Aceasta soluție rezultă oneroasă atât din punct de vedere tehnic și al execuției, cât și din punct de vedere financiar. Varianta 2 Este indicată amplasarea arhivelor la nivelul pardoselii subsolului, unde se pot realiza mai corect si eficient condițiile enumerate mai sus. Având în vedere cele menționate mai sus este oportun construirea unei clădiri separate unde se poate realiza amplasarea arhivelor la nivelul pardoselii subsolului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Încărcarea pe placa de beton armat pe care se află arhiva este mult mai mare decât încărcarea maximă admisă, care nu corespunde nici normativelor și poate crea probleme mari în cazul unui cutremur sau unui incendiu.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Rezolvarea problemelor de arhivă a Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Rezolvarea problemelor de arhivă a Consiliului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Consiliul Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Extinderea și modificarea construcției ,,Depozit hârtie” situat în Miercurea Ciuc, str. Leliceni, nr.45 într-o construcție cu destinație de Arhivă" (D.A.L.I.) 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu