Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Oţeni - Ocfalva
Sânpaul - Homoródszentpál
Ocland - Oklánd
Ulieș - Kányád
Amplasament: 
DJ 131, km 38+621 – 54+984; DJ 133, km 25+000 – 41+866; DJ 137A, km 0+000 - 16+000
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumurile județene de reabilitat au o lungime totală de 49,229 km, având îmbrăcăminte de tip asfalt beton și unele sectoare de drum pietruit, în stare
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a drumului este necorespunzătoare:suprafeța de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), lipsesc elementelede siguranța circulați. Podurile și podețele sunt în stare degradată și colmatate, șanțurile colmatate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cresterea portanței drumului și a vitezei de circulație
Obiectivele proiectului: 
- îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea de stații de autobuz - reabilitarea sau înlocuirea podurilor și a podețelor existente pe acest sector de drum - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale)
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii comunelor Ocland, Mărtiniș, Feliceni, Ulieș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
510.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
510.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Proiect tehnic pentru obiectivul de investiție: „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” 510.00 510.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu