Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Corund - Korond
Amplasament: 
DJ 136A Atid-Atia
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie a unui drum județean este necesară execuția lucrărilor de reabilitare a fundației drumului inclusiv asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum pietruit cu degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice și a capacității portante reduse a straturilor. Acostamentele sunt din pământ pe anumite porțiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte a drumului. Elementele geometrice în plan longitudinal corespund unui drum într-o zonă de deal cu porțiuni în pantă și rampa.; Există un pod în stare tehnică necorespunzătoare peste pârâul Firtuș
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ 136A face legătura între localitatea Bezid și lacul Bezid, localitatea Atid, localitatea Atia și DN 13A. Sectorul studiat, km 14+816 -22+390 asigură legătura între satul Atid, comuna Atid – satul Atia
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2 059.77 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 059.77 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund 8239.10 2059.77 0.00 0.00 6179.33
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da