Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Corund - Korond
Amplasament: 
DJ 136A Atid-Atia
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie a unui drum județean este necesară execuția lucrărilor de reabilitare a fundației drumului inclusiv asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum pietruit cu degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice și a capacității portante reduse a straturilor. Acostamentele sunt din pământ pe anumite porțiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte a drumului. Elementele geometrice în plan longitudinal corespund unui drum într-o zonă de deal cu porțiuni în pantă și rampa.; Există un pod în stare tehnică necorespunzătoare peste pârâul Firtuș
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ 136A face legătura între localitatea Bezid și lacul Bezid, localitatea Atid, localitatea Atia și DN 13A. Sectorul studiat, km 14+816 -22+390 asigură legătura între satul Atid, comuna Atid – satul Atia
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 059.77 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+816-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da