Trusă de mică chirurgie

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Trusă de mică chirurgie
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Dr. Dénes László nr 2
Amplasament: 
Clődirea prinicpalő a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Bloc operator - CHirurgie generală
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Instrumentarul din dotare este învechit. Această investiție se incadrează in lista obiectelor/investițiilor necesare asigurării celor asumate prin politica de siguranță a pacientului și a personalului medical.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Trusele existente sunt învechite și nu conțin toate toate instrumentele necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a intervențiilor chirurgicale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea condițiilor necesare prestării serviciilor medicale - chirurgicale conform cerințelor legislative.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea instrumentarului necesar pentru intervențiile realizate prin internare de zi
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
medici chirurgi
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.00 mii lei
Denumirea investitiei
Trusă de mică chirurgie
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu