Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Crişeni - Kőrispatak
Amplasament: 
De la Județul Mureș prin Crișeni, până la începutul asfaltului.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 176/2017, Contract nr 54/25164/26.10.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2 000.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 3+800-8+588, lim jud. Mureș- satul Crișeni (proiectare și execuție)
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu