Laptopuri

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Laptopuri
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării echipamentelor IT portabile pentru personalul din cadrul instituției care efectuează frecvent deplasări și/sau desfășoară activități în afara biroului (de ex. în teren, participă la diferite evenimente, conferințe, etc.) se propune achiziționarea unor laptopuri (computere portabile)
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura fizică și morală a unor echipamente IT portabile existente. Echipamente IT portabile insuficiente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate pentru lucru în birou, precum și în afara biroului.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
86.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
86.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Laptopuri 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu