Laptopuri

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Laptopuri
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Sediul Consiliului Județean Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea asigurării echipamentelor IT portabile pentru personalul din cadrul instituției care efectuează frecvent deplasări și/sau desfășoară activități în afara biroului (de ex. în teren, participă la diferite evenimente, conferințe, etc.) se propune achiziționarea unor laptopuri (computere portabile)
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura fizică și morală a unor echipamente IT portabile existente. Echipamente IT portabile insuficiente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mijloace și echipamente de lucru adecvate pentru lucru în birou, precum și în afara biroului.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea mijloacelor și echipamentelor de lucru adecvate.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Aparatul propriu al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
86.50 mii lei
Denumirea investitiei
Laptopuri
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu