Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Amplasament: 
DJ 133, extravilanul comunei Dârjiu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Este necesar să se intervină pe platforma drumului județean, pentru a realiza o structură rutieră dimensionată conform normelor și standardelor în vigoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 133, propus pentru consolidare, între km 15+000 – 16+236, face parte din rețeaua de drumuri județene a județului Harghita, fiind amplasat în partea de sud vest a județului. Este un drum pietruit, starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacității portante ale acestuia, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranță și de confort în trafic, și duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeței de rulare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumul județean DJ133, prin sectorul km 15+000 - 16+236, asigură unicul acces al cetățenilor din comunele Dârjiu și Ulieș spre municipiile Sighișoara și Brașov precum și accesul spre singurul monument Unesco din județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3 014.25 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3 014.25 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 4019.00 3014.25 0.00 0.00 1004.75
Durata
Durata estimată (luni): 
8 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da